Klachten

Overal kan wel eens iets mis gaan. Mocht er ontevredenheid zijn over de uitvoering of de behandelwijze dan kunnen we dit  bespreken. Mochten we er onverhoopt samen niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de LVNT.

Er vind dan bemiddeling plaats met de klachtenfunctionaris  van de LVNT . Indien er geen oplossing komt wordt er contact opgenomen met de SCAG.

Folder: U heeft een klacht, wat nu? 

Incidenten.

In verband met het garanderen van de klantveiligheid houdt Praktijk voor Totaalbalans een registratie bij van incidenten die plaatsvinden. Melding en onderzoek van de incidenten wordt gedaan aan de RBCZ