Disclaimer

Inhoudsopgave

Advies

Praktijk voor TotaalBalans onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis uit de natuurgeneeskunde en moeten als aanvulling op de reguliere medische inrichtingen, behandelingen en adviezen worden gezien, niet als vervanging hiervan.

Praktijk voor TotaalBalans zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen. De Praktijk voor Totaalbalans zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen zonder dit met de huisarts te overleggen.

Raadpleeg bij gezondheidsklachten of bij twijfel over uw gezondheid altijd uw arts of medisch specialist!

Hoewel de artikelen op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn geschreven, kunnen er desondanks onjuistheden in staan. Er kunnen onder medisch deskundigen/therapeuten nieuwe feiten en inzichten bekend zijn die in deze artikelen niet voorkomen.

Website

Niets van deze website mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere websites. Nederlands recht is van toepassing.

Ga naar de inhoud