Kwaliteitseisen

Om een zo goed mogelijk kwaliteit van de dienstverlening te kunnen leveren moet de praktijk aan een aantal (wettelijke) voorwaarden voldoen zoals het hebben van een klachtenregeling, het melden van incidenten, kwalitatief goed opgeleid zijn en zorgvuldig omgaan met de privacy.

U kunt alle informatie hierover vinden in de subpagina’s hieronder

Missie en visie

Praktijk voor Totaalbalans richt zich specifiek op mensen met stress gerelateerde en hormonale klachten die vastlopen in de balans tussen werk en privé. Denk hierbij aan Burnout, stressregulatie, stresspreventie, overgangsklachten en andere hormonale klachten.

Klachten en incidenten

Overal kan wel eens iets mis gaan. Mocht er ontevredenheid zijn over de uitvoering of de behandelwijze dan kunnen we dit bespreken.

Beroepsvereniging

Praktijk voor TotaalBalans is aangesloten bij de LVNT, de landelijke vereniging voor natuurlijke geneeswijzen en geregistreerd bij de RBCZ, het register beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg.

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Praktijk voor TotaalBalans en hebben betrekking op alle werkzaamheden.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een (elektronisch) dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO en AVG. Uw dossier bevat aantekeningen over uw persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inschrijving zorgverzekeraar.

Disclaimer

Praktijk voor Totaalbalans zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen. Praktijk voor Totaalbalans zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen zonder dit met de huisarts te overleggen.
Ga naar de inhoud