1.  Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Praktijk voor TotaalBalans en hebben betrekking op alle werkzaamheden,

2.  Zorgvrager

Om de positie van de zorgvrager te versterken, zijn de belangrijkste rechten en plichten van zowel cliënt als zorgverlener vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Wanneer een cliënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst tussen hen.

De zorgvrager heeft een aantal plichten:

a. De cliënt moet de zorgverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede (werk)diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven;

b. De cliënt dient zo veel mogelijk met de zorgverlener mee te werken en binnen redelijke grenzen de adviezen van de zorgverlener op te volgen.

3.  Informatie

De cliënt heeft recht op informatie over de behandeling, de gevolgen en risico’s van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. Deze informatie moet in begrijpelijke taal gegeven worden, zodat de zorgvrager daarmee een weloverwogen beslissing kan nemen. De zorgvrager beslist zelf of hij/zij al dan niet door de zorgverlener wordt behandeld.

4.  Afspraken

Afspraken die niet nagekomen kunnen worden, dienen ten minste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien dit niet gebeurt, kunnen de kosten voor een consult gewoon in rekening worden gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur thuis.

5.  Betaling

Consulten kunnen direct contant of per pin worden betaald. in overleg kan gekozen worden voor het overmaken van het verschuldigde bedrag. Dit dient dan wel binnen 30 dagen te gebeuren. U krijgt een factuur mee die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

6.  Overschrijding betalingstermijn

Indien de betaling 30 dagen na factuurdatum niet heeft plaatsgevonden, zal er contact met u worden opgenomen. Bij uitblijven van betaling wordt 10 euro administratiekosten extra in rekening gebracht. Als de betaling alsnog uitblijft, zal de praktijk een incassobureau in schakelen teneinde de betaling alsnog te innen.

7.  Contact met arts of specialist

Het spreekt voor zich dat u bij ernstige klachten uw arts of specialist dient te (blijven) raadplegen en dat de aanvullende ondersteuningen niet ter vervanging van uw bestaande reguliere medicatie bedoeld zijn.

8.  Weigering

Praktijk voor TotaalBalans mag klanten zonder opgaaf van reden weigeren. Wel zal zij zich zoveel mogelijk inspannen om cliënten goed door te verwijzen naar een kundige zorgverlener.